Үйлдвэрийн аялал

Үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн шугам

line

Үйлдвэрийн зураг

Warehouse2
Warehouse1
Factory overall photo
Factory gate photo

Гэрчилгээ

Шанхай хотын Intertek Testing Services Ltd компанийн туршилтын тайланд дараахь зүйлс орно.

1. 5 дараалан угаасны дараах эсэргүүцэл

2. Угаах хэмжээст тогтвортой байдал

CNTAC Testing Service Co., Ltd.Suzhou-ийн туршилтын тайланд дараахь зүйлс орно.
1. Даавууны флюресцент гэрэлтүүлэгч бодис илрүүлэх

/factory-tour/

Интертек

/factory-tour/

CNTAC

/factory-tour/

Даавууны үзлэг

/factory-tour/

Агшилтыг шалгах